Hem

Välkommen till hundägarehjälpen!

/20171011_003433.jpg

Vill du också ha verktygen till ett fritt och lyckat hund och hundägarliv?

Vi skapar kontroll över oönskade beteende och vi finslipar kontakten mellan dig och din hund.

Hos oss kan du välja olika former av träning. Alla utbud är individanpassande efter ekipagets nivå och vi välkomnar alla individer, oavsett tidigare erfarenheter.

 

 

Vårt tänk:

Det finns inga felfria hundar, där emot finns möjligheten att ta kontroll över oönskade beteenden och att skapa en positiv och kärleksfull relation mellan hund och människa.

Oavsett ras, ålder eller tidigare erfarenheter så har varje hund individuella behov och resurser och behöver tränas på olika sätt.

Alla hundar världen över pratar samma språk. När föraren har lärt sig att läsa av hundens kroppsspråk blir det tydligt vilka behov hunden har i olika situationer och först då är det möjligt att förstå hur man ska agera på bästa sätt för att skapa en fri vardag under kontrollerade former.

Med hjälp av kroppsspråket kan vi skapa en fungerande dialog, det vill säga ett mentalt koppel mellan hund och förare

Syftet med träningen är att hunden ska få vara hund under kontrollerade omständigheter och att hundägaren ska kunna leva sin dröm om ett behagligt och lyckat hundägarliv.

Målet med träningen är att varje individ ska uppleva en stadig och hållbar utvecklingskurva.

 

Varför ska du välja att träna hos oss?

Vi har en bred syn på hundträning. Det finns lika många individer som det finns antal hundar och därför använder vi oss inte av en specifik metod. Vi utgår alltid efter hundens och förarens behov och resurser.

Vi ger dig verktygen till en grundlig vardagslydnad, en plattform att stå på 24 timmar om dygnet.

Vi lär ut hur du kan läsa av din hund och hur du kan styra olika beteende. Vi bygger upp en dialog, en förståelse mellan hund och förare, vilket skapar en fin kontakt som en stadig grund att utgå ifrån inför kommande utmaningar som jakt, vallning och andra brukstävlingar. Kontakten skapar även ett lugn i kritiska situationer vid egenvåd, skador och veterinärbesök.

 

Hur arbetar vi?

Vi jobbar med plus och minus för att forma hunden efter ägarens önskan. Är hunden låg eller vek bygger vi upp den på lämligt sätt. Är hunden högvarvig eller aggressiv korrigerar vi hunden på lämpligt sätt till en behaglig nivå. Denna formningen förändrar inte individens personlighet i sig, den påverkar relationen mellan hund och förare.

I och med att hundarna lever i nuet så måste föraren också agera i nuet för att hunden ska förstå vad vi vill. Det krävs alltså rätt timing för att kommunicera med hunden. En korrigering måste ske i samma stund som hunden "tänker fel". Lika viktigt är det att vara positiv i samma stund som hunden "tänker rätt". Detta är ett vanligt missförstånd mellan två och fyrbenta som vi noggrant går igenom. Vi översätter hundspråket till människan istället för att förmänskliga hunden.

 

 

Välkommen

Välkommen till www.hundagarehjalpen.se.

Nyhetsbrev

Länkar