Hem

Välkommen till hundägarehjälpen!

/bild9.jpg

Vill du också ha verktygen till ett fritt och lyckat hund och hundägarliv?

Vi skapar kontroll över oönskade beteende och finslipar kontakten mellan dig och din hund.

Hos oss kan du välja olika former av träning. Alla utbud är individanpassande efter ekipagets behov och resurser, alla individer är välkomna oavsett ras, ålder eller tidigare erfarenheter.

 

Unikt med oss:

  • All träning är 100% individanpassad
  • Alla priser är per hund och hela familjen är välkommen att delta
  • Vi välkomnar alla raser, åldrar och beteende oavsett tidigare erfarenheter
  • Vi översätter hundspråket till människan istället för att förmänskliga hunden
  • Vi skapar ett mentalt koppel mellan hund och förare som finns med 24h om dygnet
  • Våra verktyg är en livsinvestering för både hund och hundägare

 

Vårt tänk:

Det finns inga felfria hundar, där emot finns möjligheten att ta kontroll över hundens beteenden och att skapa en positiv och kärleksfull relation mellan hund och människa.

Oavsett ras, ålder eller tidigare erfarenheter så har varje hund individuella behov och resurser och behöver därför tränas på olika sätt.

Alla hundar världen över pratar samma språk och om föraren har lärt sig att läsa av hundens språk blir det tydligt vilka behov hunden har i olika situationer. När man lärt sig se vad hunden tänker är det möjligt att förstå hur man ska agera på bästa sätt för att skapa en fungerande dialog, som att kunna bryta ett pågående beteeende vid behov och att kunna belöna utan ett behov av godis och leksaker.

Med hjälp av kroppsspråket och rätt timing kan vi göra oss förstådda i hundens ögon och vi kan då skapa ett mentalt koppel mellan hund och förare.

Syftet med vår träning är att hunden ska få vara hund under kontrollerade omständigheter och att hundägaren ska kunna leva sin dröm om ett behagligt, fritt och lyckat hundägarliv.

Målet med träningen är att varje individ ska uppleva en stadig och hållbar utvecklingskurva.

 

Varför ska du välja att träna hos oss?

Vi har en bred syn på hundträning. Det finns lika många individer som det finns antal hundar och därför använder vi oss inte av en specifik metod. Vi utgår alltid ifrån hundens och förarens förutsättningar.

Vi ger dig verktygen till en grundlig vardagslydnad, en plattform att stå på 24 timmar om dygnet.

Vi lär ut hur du kan läsa av din hund och hur du kan styra hundens beteende. Vi bygger upp en dialog, en förståelse mellan hund och förare, vilket skapar en fin kontakt som en stadig grund att utgå ifrån inför kommande utmaningar i vardagen och/eller inför vidare träning inom jakt, vallning och/eller bruksgrenar.

Den kontakten som skapas mellan hund och förare ger även ett lugn i kritiska situationer som vid egenvåd, skador och veterinärbesök, billigare för dig, tryggare för huden.

 

Hur arbetar vi?

Vi jobbar med plus och minus för att forma hunden till önskad nivå. Är hunden låg eller vek bygger vi upp den på lämligt sätt. Är hunden högvarvig eller aggressiv formar vi hunden på lämpligt sätt till en behaglig nivå. Denna formningen förändrar inte individens personlighet i sig, den påverkar relationen mellan hund och förare.

I och med att hundarna lever i nuet så måste föraren också agera i nuet för att hunden ska förstå vad vi vill. Det krävs alltså rätt timing för att kommunicera med hunden. En korrigering måste ske i samma stund som hunden "tänker fel". Lika viktigt är det att belöna i samma stund som hunden "tänker rätt". Detta är ett vanligt missförstånd mellan två och fyrbenta som vi noggrant går igenom. När föraren lärt sig läsa av hunden och att agera med rätt timing är förutsättningarna byggda för ett lyckat liv tillsammans.

 

 

Välkommen

Välkommen till www.hundagarehjalpen.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar